1. Saturday, Sept. 23 at 10 PM ET/PTJorge Linares vs. Luke Campbell
  2. Saturday, Nov. 25 at 10 PM ET/PTSergey Kovalev vs. Vyacheslav Shabranskyy