1. Saturday, Oct. 21 at 10:05 PM ET/PTJezreel Corrales vs. Alberto Machado
  2. Saturday, Nov. 25 at 10 PM ET/PTSergey Kovalev vs. Vyacheslav Shabranskyy