Irri

played by Amrita Acharia

A Dothraki handmaiden.

Character Bio

A Dothraki handmaiden who serves Daenerys and teaches her to speak Dothraki.