HBO BAD: September 1, 2012 at 9:45 PM ET/PT

Gennady Golovkin vs. Grzegorz Proksa

Sergiy Dzinziruk vs. Jonathan Gonzalez