Wladimir Klitschko vs. David Haye

Klitschko-Haye Official Weigh-In

1 of 4

Wladimir Klitschko vs. David Haye

Klitschko-Haye Official Weigh-In

1 of 4

Photo by Will Hart

Watch 7/2/11 Wladimir Klitschko vs. David Haye

Currently Not Available