HBO WCB - Nov. 22, 2008

Ricky Hatton vs Paulie Malignaggi