Wladimir Klitschko vs Tony Thompson

Fight Photos

1 of 7

Wladimir Klitschko vs Tony Thompson

Fight Photos

1 of 7

Photos by Will Hart

Watch 7/12/08 Wladimir Klitschko vs Tony Thompson

Currently Not Available