1. Saturday, Oct. 21 at 10:05 PM ET/PTJezreel Corrales vs. Alberto Machado
  2. Saturday, Nov. 4, 2017 at 9: 45 PM ET/PTDmitry Bivol vs. Trent Broadhurst
  3. Saturday, Nov. 11 at 10 PM ET/PTDaniel Jacobs vs. Luis Arias
  4. Saturday, Nov. 25 at 10 PM ET/PTSergey Kovalev vs. Vyacheslav Shabranskyy